Bakkie doen?
010-2613678
Mail

Wijzer

Organisatie

Wijzer is een openbare stichting voor opvang & onderwijs met vijftien locaties in Vlaardingen en Maassluis. Wijzer biedt integrale kindcentra, kinderopvang, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers aan.

Graag gedaan

  • Titel strategische koers ‘Steeds Wijzer’
  • Aanscherpen koers, missie, visie, kernwaarden
  • Communicatieplan
  • Rebranding / huisstijl stichting
  • Arbeidsmarktcommunicatie
  • Workshop directeuren
  • Ondersteuning individuele locaties

Workshop directeuren

In een workshop met directeuren scherpten we de kernwaarden aan, voegden we hier merkwaarden aan toe en schreven we samen een compact mission statement.

“In een wereld vol verschillen maken wij graag verbinding. Van mens tot mens. Van hart tot hart. Samen worden we steeds wijzer en groeien we uit tot zelfbewuste wereldburgers.”

Kernwaarden:

  • Ondernemend
  • Verbindend
  • Oprecht

Huisstijl & beeldtaal